Word ook donateur

Door de bouw van het nieuwe dierenasiel en de vele dieren die we ieder jaar weer opvangen kunnen we jouw financiële steun hard gebruiken. Donateur worden kan al vanaf € 12,50 per jaar, maar elke extra euro die je kunt missen wordt door ons zeer gewaardeerd.

Inschrijfformulier

Klik hier voor het inschrijfformulier. Nadat je dit hebt ingevuld, kun je het gewenste bedrag (minimaal 12,50 euro) overmaken op ons rekeningnummer NL92 INGB 0006727060 t.n.v. Stichting Dierenasiel Walcheren te Vlissingen. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. Alvast hartelijk dank voor de bijdrage.